Tahtoa ja johtajuutta

Arvot

Päätöksentekoni ja elämäni perustuvat viiteen arvoon. Nämä kantavat ajatukset vievät minua eteenpäin niin arkielämässä, päätöksenteossa kuin työelämässäkin.

 • Vapaus ja vastuu

  Vapaus tehdä ja valita. Vastuu aina siitä mitä tekee tai sanoo. Vastuu hoitaa velvoitteet loppuun saakka. Vastuullisena huolehdimme läheisistämme ja ympäristöstämme sekä siitä, että opetamme saman vastuun myös jälkeläisillemmekin/seuraaville sukupolville. Itsemääräämisoikeus, koskemattomuus ja loukkaamattomuus kuuluvat jokaiselle.

 • Suvaitsevaisuus ja välittäminen

  Me ihmiset olemme kaikki erilaisia ja jokainen on hyväksyttävä sellaisenaan kuin kukin meistä on. Lisäksi on huolehdittava, että asiat tulevat hoidettua ja että yhteiskunta tarjoaa sellaisia palveluita, jotka aidosti vastaavat apua tarvitsevien tarpeisiin. Hyvässä yhteiskunnassa ihmiset välittävät toisistaan. Sivistys tuo meille empatiaa, moraalia ja erilaisuuden hyväksymistä ja toisista huolehtimista. Sivistys rakentaa, yhdistää ja kannustaa. Kukaan ei ole virheetön.

 • Yritteliäisyys

  Yritteliäisyys ja yrittävä elämän asenne jokaisessa tekemisessä. On arvostettava yrittäjämäistä elämänasennetta, sillä se johdattaa meidät parempaan tulevaisuuteen. Kannustan tavoittelemaan unelmia ja näkemään niiden eteen töitä. Mikään ei tule ilmaiseksi ja tavoitteen saavuttaminen tuntuu aina hyvältä ponnistelun jälkeen.

 • Oikeudenmukaisuus ja rehellisyys

  Kaikkien asioiden hoidossa on oltava aina oikeudenmukainen ja rehellinen. On oltava oikeus työntekoon, koulutukseen ja yrittämiseen. Arvostan Suomea oikeusvaltiona. Oikeudenmukaisuutta on myös se, että jokaisella meillä on oikeus menestyä ja nauttia menestyksen tuomista hedelmistä. Toisen menestys ei ole keneltäkään pois, päinvastoin se tuo ympärilleen paljon hyvää. Demokratia on tapa olla sivistyneesti eri mieltä. Sen avulla voidaan sovittaa yhteen erilaiset arvot ilman väkivaltaa. Demokratia on yhteisiä pelisääntöjä. Se on myös vähemmistön suojasta huolehtimista.

 • Isänmaallisuus

  Isänmaallisuus vahvistaa yhteenkuuluvuutta ja turvallisuuden tunnetta. Vaikka tulevaisuus on entistä kansainvälisempi ja globaalin yhteisön vuorovaikutus kasvaa, on meidän suomalaisten tietoisilla ratkaisuilla pyrittävä kokoamme suurempaan rooliin ympäristön ja turvallisuuteen liittyvien ongelmien ennaltaehkäisyssä.